Login
logo

INSTALLATIONSBETINGELSER

 

Generelle betingelser gældende for alle produkter: De generelle betingelser gælder for alle produkter, hvor installation og levering er en del af tilbud/kontrakt. Installation sker i henhold til fremsendte installationskrav samt tekniske specifikationer på tegning/PDF.

 

Ved ankomst: Skal lokalerne være rengjorte og klar til indflytning. Ved indtransport og installation af udstyret, skal der være udlagt afdækning for at skåne gulv i de berørte arbejdsområder.

 

Ved aktiv byggeplads/ikke færdiggjorte lokaler: Vælges den løsning, bliver maskinen afleveret til kunden efter endt opstilling/installation og ansvaret bliver herefter overdraget til kunden ved en foreløbig afleveringsforretning.

 

Adgangsveje skal være plane, jævne og uden dørtrin: Kunden skal sørge for at trin fjernes for niveaufri adgang.

 

Ved opstart/test af udstyr som indeholder HEPA-filter: Skal lokalerne være rene og støvfri.

 

Tilslutning af SCANBURs udstyr: Til vand, el, luft, afløb og ventilation er ikke en del af det tilbudte arbejde. Efter gældende dansk standard, skal tilslutning til vand, el, afløb og ventilation altid udføres af autoriserede installatører. Derfor er disse tilslutninger ikke med i tilbud/kontrakt. Disse skal udføres i henhold til de fremsendte installationstegninger, herunder kan nævnes:

 • kabel for tilslutning inkl. apparatstik og CEE stik inklusiv sikkerhedsafbryder
 • tilslutning til luft
 • tilslutning til vand
 • tilslutning til damp
 • tilslutning til datanetværk (RJ45)
 • tilslutning til ventilation i henhold til fremsendte tegninger
 • afløb udføres i 50 mm plastrør op til 0,5 meter fra maskinen

Ovenstående skal dog altid kontrolleres for den enkelte installation samt fremsendte tegninger, da disse kan variere. For nem fejlsøgning og aflæsning, opfordres der til, at der monteres justerbare manometre på installationer til både vand, luft og damp.

 

Eksternt arbejde: Herunder tilslutning til damp, vand, el, afløb og ventilation, er uden for det tilbudte arbejde og ikke inklusiv i tilbud, da dette skal udføres af autoriserede installatører. Alle maskiner skal være forsynet med en ventil/hane, for at kunne separere installationen / maskinen. De enkelte forsyningers statiske og dynamiske tryk skal kunne aflæses lokalt for nem aflæsning samt fejlsøgning. Der skal derfor monteres justerbare manometer på installationerne til både vand, luft og damp.

 

Inddækning: Tilbydes evt. separat, hvis ikke der foreligger tegning over placering i henhold til vægge osv./fuge omkring maskine:

 • maksimum 5 mm fuge udføres af egne teknikere
 • ved fuge over 5 mm, udføres det i regning af ekstern fugemand

 

Opkobling samt programmering til netværk: Leveres af kundens IT-afdeling.

 

Gennemgang af maskine:

 • Gennemgangen udføres i forbindelse med afslutning af installationen
 • Yderligere undervisning/opfølgning kan tilkøbes

 

Ved installationer over gade/stueplan: Nedenstående er ikke indeholdt i tilbud, prissættes og faktureres separat.

 • Kran til løft ved installation i højden
 • Udgifter til flyttefirma ved tunge besværlige flyt/løft
 • Udtagning af vinduer / hultagning i bygning/tag
 • Afspærring på gaden samt varsling af andre lejere, beboere osv.
 • Reetablering

 

Bortskafning af emballage og demonterede maskiner: Hvis ikke bestilt og beskrevet i tilbud, er bortskafning af demonterede maskiner/dele samt brugt emballage/indpakning ikke indeholdt i prisen. Tilbud kan gives på arbejdet.

 

Vand / vandkvalitet: Vandprøver skal tages før og efter anlægget leveres, disse er ikke indeholdt i prisen.

 

Dokumentation: Med alle elektriske produkter følger en brugermanual, som udleveres elektronisk, hvis ikke andet aftales. Derudover udleveres en installationstegning og testrapport for installationskrævende produkter. Eventuel anden dokumentation faktureres separat.

 

Produktspecifikke installations- og leveringsbetingelser:

 

IWT: Leveringstid i henhold til aftale

 

AIRSHOWER: Lokaler skal være støvfri og klar til installation, dvs. det må ikke være en aktiv byggeplads.

Inddækning/fuge omkring maskine:

 • Maksimum 10 mm fuge udføres af SCANBURs teknikere
 • Ved fuge over 10 mm udføres det i regning af ekstern fugemand

 

SCANBUR skal informeres om, hvem der er kontaktperson efter installation for godkendelse af testrapport og overdragelse af ejerskab.

 

Der skal kunne leveres strømtilslutning: 3 kW, 400 V (europæisk standard) 3 x P + N + E, 50 Hz, 16 Amp.

 

Der skal sikres, at gulvet er af 1) solid konstruktion og 2) niveau ± 2 mm fra midten / 0- punktet af Airshower i en radius på 800 mm.

 

Der skal sikres, at Airshower kan transporteres fra læsserampen til installationsstedet, dvs. transporteres gennem alle døre, korridorer og elevatorer.

 

Bemærk venligst, at adgangsvejen skal være fri for forhindringer. Der skal sikres, at gulvet er beskyttet under transport af Airshower fra læsserampen til installationsstedet.

 

SCANFLOW: Adgangsvejen skal være fri for forhindringer.

 

Gulvet skal være have en solid konstruktion med en planhed på ±2 mm, der omfatter området for tårnsoklen og enhedens arbejdsområde.

 

Kunden skal levere, installere og afslutte forsyningskabel i hovedafbryder eller CEE-stik. Beskyttelsessikring 13A (16A anbefales) skal kunne klare indstrømning på 35A < 10 ms.

 

Der henvises til tegningen for minimum installationshøjde, størrelse på moduler og andre fysiske dimensioner, der har betydning for installationen. Sørg specifikt for, at de enkelte moduler faktisk kan flyttes ind i installationsområdet, og at minimum installationshøjde er tilgængelig.

 

Vælg mellem 2 installationsmetoder: Standard installationsmetode er fastgørelse via to gevindstænger og ekspansionsbolte i loftet (hvert punkt skal kunne bære mindst 100 kg). Hvis denne løsning ikke er mulig, kan valgfrie ben støtter fastgøres foran på enheden.

 

Hvis overgangen mellem gulv og væg er buet, skal dette angives ved bestilling af enheden.

 

Tårnsoklens bagkant kan formes efter kundens specifikationer.

 

Det er kundens ansvar:

 • At området er klar til montering på den aftalte dato
 • At ovennævnte krav er opfyldt

 

SCANCLIME®: Alle tilslutninger varetages af kunden i henhold til datablad på den købte model.