Login
logo

INSTALLASJONSBETINGELSER

 

Generelle vilkår som gjelder for alle produkter: De generelle vilkårene gjelder for alle produkter der installasjon og levering er en del av tilbudet/kontrakten. Installasjon skjer i henhold til innsendte installasjonskrav samt tekniske spesifikasjoner på godkjente tegninger/PDF.

 

Ved ankomst: Skal lokalene være rengjort og klare for innflytting. Ved inntransport og installasjon av utstyret skal egnet beskyttelse av gulv være lagt ut i de berørte arbeidsområdene.

 

På aktiv byggeplass / uferdige lokaler: Dersom denne løsningen velges, vil maskinen bli overlevert til kunden etter at plassering/installasjon er fullført, og ansvaret vil da bli overført til kunden ved en foreløpig overleveringsforretning. 

 

Adkomstveier må være flate og ha jevn overflate og uten dørstokker: Kunden må sørge for at at evt hindringer/trinn fjernes, så det er nivåfri tilgang fra varemottak til installasjonområdet.

 

Ved start/testing av utstyr som inneholder et HEPA-filter: Må lokalene være rene og støvfrie.

 

Tilkobling av SCANBURs utstyr: Til vann, strøm, luft, avløp og ventilasjon er ikke en del av det tilbudte arbeidet. I henhold til gjeldende nationale standarder skal tilkobling til vann, elektrisitet, avløp og ventilasjon alltid utføres av autoriserte installatører. Disse tilkoblingene er derfor ikke inkludert i tilbudet/kontrakten. Disse må utføres i henhold til innsendte installasjonstegninger, dette inkluderer:

 • kabel for tilkobling av elforsyning inkl. standard Schuko kontakter, CEE-kontakter også inkludert sikkerhetsavbryter ved faste installasjoner
 • tilkobling til luft
 • tilkobling til vann
 • tilkobling til damp
 • tilkobling til datanettverk (RJ45)
 • tilkobling tilventilasjon i henhold til innsendte tegninger
 • avløp utføres i 50 mm plastrør opp til 0,5 meter fra utstyret

 

Ovennevnte må imidlertid alltid kontrolleres for den enkelte installasjon, samt innsendte tegninger, da disse kan variere. For enkel feilsøking og avlesing, oppfordres det til at justerbare trykkmålere installeres på installasjoner for både vann, luft og damp.

 

Eksternt arbeid: Tilkobling til damp, vann, strøm, avløp og ventilasjon, er ikke inkludert i tilbudet, da dette må utføres av autoriserte installatører. Alle maskiner må være utstyrt med ventil/kran for å skille installasjonen /maskinen. Det statiske og dynamiske trykket til de enkelte forsyningene må kunne avleses lokalt, for enkel avlesing og feilsøking. Justerbare trykkmålere må derfor monteres på installasjonene for både vann, luft og damp.

 

Inndekninger rundt maskiner: Kan tilbys separat på forespørsel. Dette krever informasjon om plassering i henhold til vegger osv. som må oversendes av kunden:

 • Maksimalt 5 mm fuger utføres av egne teknikere
 • Ved fuger over 5 mm utføres det etter regningen fra eksternt fugefirma

 

Tilkobling og programmering til nettverk: Leveres av kundens IT-avdeling.

 

Gjennomgang av maskin: Gjennomgangen utføres i forbindelse med ferdigstillelse av installasjonen.

 

Opplæring:

 • Utvidet opplæring kan kjøpes til
 • Utvidet oppfølging etter overleveres kan kjøpes til

For installasjoner over gatenivå/første etasje: Er følgende ikke inkludert i prisen. Dette prises og faktureres separat.

 • Kran for løfting ved installasjon i høyden
 • Kostnader for flyttebyrå for tunge, utfordrende flyttinger/løft
 • Fjerning av vinduer/ ta hull i bygning/tak
 • Stenging av gate, samt varsling av andre leietakere, beboere osv.
 • Reetablering

 

Bortkjøring av emballasje og demonterte maskiner:

 • Dersom dette ikke er bestilt og beskrevet i tilbudet, er bortkjøring av demonterte maskiner eller deler, samt emballasje ikke inkludert i prisen. Tilbud på forespørsel.
 • Fjerning av avfall etter installasjonen forutsettes kastet i kundens avfallscontainere. Eventuell bort kjøring av avfall er ikke inkludert i prisen
 • Vann / vannkvalitet (for aquatic installationer)
 • Vannprøver må tas før og etter at anlegget er levert
 • Vannprøver er ikke inkludert i prisen

 

Dokumentasjon: Alle elektriske produkter leveres med en brukerhåndbok, som leveres elektronisk, med mindre annet er avtalt. I tillegg leveres installasjonstegning og testrapport for produkter som krever installering. Eventuell annen dokumentasjon vil bli fakturert separat.

 

Nedenfor følger produktspesifikke installasjons- og leveringsbetingelser:

 

IWT: Leveringstid etter avtale.


 

AIRSHOWER: Lokalene skal være støvfrie og klare for installasjon, det vil si at det ikke skal være en aktiv byggeplass.

 

Inndekking/fuging rundt produktet:

 • Maksimalt 10 mm fuger utføres av SCANBURs teknikere
 • Fuger over 10 mm utføres ikke av SCANBUR, men av eksternt firma etter regning

 

SCANBUR skal informeres om hvem som er kontaktperson etter installasjon for godkjenning av testrapport og overføring av eierskap.

 

Den må kunne leverestrømtilkobling: 3 kW, 400 V (europeisk standard) 3 x P + N + E, 50 Hz, 16 Amp.

 

Det må tas hensyn til at gulvet har 1) solid konstruksjon og 2) i vater ± 2 mm fra senter / 0-punktet på Airshower i en radius på 800 mm.

 

Det må sikres at Airshower kan transporteres fra lasterampen til installasjonsstedet, dvs. transporteres gjennom alle dører, korridorer og heiser. Vær oppmerksom på at adkomstveien må være fri for hindringer.

 

Det må tas hensyn til at gulvet er beskyttet under transport av Airshower fra lasterommet til installasjonsstedet.

 

SCANFLOW: Adkomstveien må være fri for hindringer.

 

Gulvet må ha en solid konstruksjon og være flatt med en toleranse på ±2 mm, som inkluderer området til tårnsokkelen og arbeidsområdet til enheten.

 

Kunden må levere, installere og avslutte forsyningskabelen i hovedbryteren eller CEEkontakten. Sikring på 13A (16A anbefales) må kunne tåle minimum 35A < 10 ms.

 

Se tegningen for minimum installasjonshøyde, størrelse på moduler og andre fysiske dimensjoner som er viktige for installasjonen. Sørg spesielt for at de enkelte modulene faktisk kan flyttes inn installasjonsområdet, og at minimum installasjonshøyde er tilgjengelig.

 

Velg mellom 2 installasjonsmetoder: Standard installasjonsmetode er festing via to gjengede stenger og ekspansjonsbolter i taket (hvert punkt må kunne bære minst 100 kg). Hvis denne løsningen ikke er mulig, kan valgfrie benstøtter festes på forsiden av enheten. Hvis overgangen mellom gulvet og veggen er buet (hulkile), må dette angis når du bestiller enheten. Bakkanten av tårnbasen kan deretter formes i henhold til kundens spesifikasjoner så den passer til hulkilen.

 

Det er kundens ansvar: At området er klart for installasjon på avtalt dato, og at ovennevnte krav er oppfylt.

 

SCANCLIME®: Alle tilkoblinger håndteres av kunden i henhold til databladet på den kjøpte modellen.