Login
logo

INSTALLATIONSVILLKOR

 

Allmänna villkor gäller för alla produkter: De allmänna villkoren gäller för alla produkter där installation och leverans ingår i offerten/kontraktet. Installation sker i enlighet med specificerade installationskrav och tekniska specifikationer på ritning/PDF.

 

Vid ankomst: Platsen/rummen ska vara städade och klara för installation. Vid intransport och installation av utrustningen ska golvet täckas i de berörda arbetsområdena för att skydda och undvika skador på golvet.

 

Om aktiv byggarbetsplats/ofärdig plats/rum: Maskinen kommer att överlämnas till kunden efter att uppställningen/installationen är genomförd och ansvaret övergår då till kunden genom en provisorisk leveransöverlåtelse. Intagsvägar ska vara plana och ha jämna ytor utan trösklar. Kunden måste säkerställa att eventuella trösklar och/eller nivåskillnader tas bort för fri tillgänglighet.

 

Vid start/testning av utrustning som innehåller ett HEPA-filter måste platsen/rummen vara rena och dammfria.

 

Anslutning av SCANBURs utrustning till vatten, el, tryckluft, avlopp och ventilation ingår inte i offerten. Enligt gällande danska standarder ska anslutningar till vatten, el, avlopp och ventilation alltid utföras av auktoriserade installatörer. Därför ingår inte dessa anslutningar i offerten/kontraktet. Dessa ska utföras i enlighet med de medföljande installationsritningarna.

 

Följande kan nämnas:

 • kabel för elanslutning inklusive apparatkontakt och CEE-kontakt, inklusive säkerhetsbrytare
 • anslutning till tryckluft
 • anslutning till vatten
 • anslutning till ånga
 • anslutning till datanätverk (RJ45)
 • anslutning till ventilation enligt inlämnade ritningar
 • avloppsutkast, utförs oftast i 50 mm plaströr upp till 0,5 meter från maskinen

 

Ovanstående ska dock alltid kontrolleras för den enskilda installationen och inlämnade ritningar då dessa uppgifter kan variera.

 

För enkel felsökning och avläsning rekommenderas att justerbara manometrar monteras på installationer för både vatten, tryckluft och ånga.

 

Arbete som inte utförs av SCANBUR: Anslutning till ånga, vatten, el, avlopp och ventilation ingår ej i offerten då detta ska utföras av auktoriserade installatörer. Alla anslutningar ska vara utrustade med avstängningsventil/kran för att kunna separera installationen/maskinen.

 

De individuella statiska och dynamiska trycken måste vara läsbara lokalt för enkel avläsning och felsökning. Justerbara manometrar måste därför monteras på installationerna för både vatten, tryckluft och ånga.

 

Intäckning/plåtning kan erbjudas separat, om det inte finns ritning över utrustningsplacering i förhållande till väggar med mera.

 

Silikontätning runt maskinen.

 • Max 5 mm silikontätning utförs av våra egna tekniker
 • Vid en silikontätning över 5 mm utförs den på bekostnad av en extern resurs

 

Anslutning till det lokala nätverket tillhandahålls av kundens IT-avdelning.

 

Kontroll och granskning av maskinen

 • Kontroll görs i samband med att installationen är klar
 • Ytterligare utbildning/uppföljning kan beställas

 

Avfallshantering av emballage och demonterade maskiner: Om ej beställt och beskrivet i offerten ingår ej avfallshantering av nedmonterade maskiner/delar samt emballage i priset. Pris kan lämnas.

 

För installationer över gatu-/bottenplan ingår inte följande i priset, detta prissätts och faktureras separat

 • Kran för lyft vid montering på högre höjd
 • Kostnader för flyttfirma för svåra och tunga lyft
 • Håltagning i väggar eller tak, borttagning av fönster
 • Avspärrning av närliggande gata och kommunikation med andra hyresgäster, boende med mera
 • Återetablering

 

Vatten/vattenkvalitet (for aquatic installationer): Vattenprover ska tas före och efter att systemet har levererats. Vattenprover ingår inte i priset.

 

Dokumentation: Samtliga elektriska produkter levereras med en bruksanvisning, vilken levereras elektroniskt, om inte annat avtalats. Utöver bruksanvisningen levereras dessutom en installationsritning och en testrapport för produkter som kräver installation. Övrig dokumentation faktureras separat.

 

För IWT-produkter finns även elektriska scheman, P&ID och pneumatik.

 

Nedan följer produktspecifika installations- och leveransvillkor:

 

IWT: Leveranstid enligt överenskommelse.

 

AIRSHOWER: Installationsplatser/rum ska vara dammfria och färdiga för installation, det vill säga det får inte vara en aktiv byggarbetsplats.

 

Intäckning/silikontätning runt maskinen: Maximalt 5 mm silikontätning utförs av SCANBURs tekniker. Vid en silikontätning över 5 mm utförs den på bekostnad av en extern resurs.

 

SCANBUR ska informeras om kontaktperson efter installation för godkännande av testrapport och överlåtelse av äganderätten.

 

Kunden måste:

 • tillhandahålla strömanslutning: 3 kW, 400 V (EU standard) 3 x P + N + E, 50 Hz, 16 Amp
 • tillse att golvet är av 1) solid konstruktion och 2) med en planhet av ± 2 mm från mitten / 0-punkten av luftduschen med en radie av 800 mm
 • tillse att luftduschen kan transporteras från lastkaj till installationsplatsen, det vill säga transporteras genom alla dörrar, korridorer och hissar. Observera att intagsvägen måste vara fri från hinder
 • tillse att golvet är skyddat under intransport av luftdusch från lastkaj till installationsplats

 

SCANFLOW: Intagsvägen måste vara fri från hinder.

 

Golvet vid installationsplatsen måste vara av en solid konstruktion och med en planhet på ±2 mm som omfattar området för LAF-tornet och enhetens arbetsområde.

 

Om övergången mellan golv och vägg har en radie bör detta anges vid beställning av enheten. LAF-tornets bakkant kan formas efter kundens önskemål.

 

Kunden måste installera och förse med elförsörjning, som antingen ansluts direkt i maskinen eller via CEE-kontakt. Matningen bör förses med säkerhetsbrytare. Skyddssäkring 13A (16A rekommenderas), måste klara inströmning på 35A < 10 ms.

 

Se ritning för minsta tillgängliga installationshöjd, storlek på moduler och andra dimensioner som har betydelse för installationen. Se särskilt till att de enskilda modulerna kan flyttas in i installationsområdet och att minsta installationshöjd är tillgänglig.

 

Välj mellan 2 installationsmetoder. Standardinstallationsmetoden är fixering via två gängade stänger och expansionsbultar i taket (varje punkt måste kunna bära minst 100 kg). Om denna lösning inte är genomförbar kan benstativ i stället väljas till och installeras på enhetens framsida.

 

Kundens ansvar:

 • Att angivet utrymme är redo för installation på avtalat datum
 • Att ovan nämnda krav är uppfyllda

 

SCANCLIME®: Alla anslutningar är under kundens ansvar och enligt datablad för den valda modellen.